Terms And Conditions • Golden Mic Awards

Общи Условия,
Ревизия 2.13

Golden Mic Stand-Up Comedy Awards или Наградите за стендъп комедия Златен Микрофон, наричано по-долу в текста за краткост СЪБИТИЕТО, представлява годишен (ежегоден) общо-национално достъпен, отворен конкурс за Stand-up комедия, чиято цел е да популяризира изкуството, да създаде обединение между артистите, да стимулира развитие, като отличава и поощрява истински доброто и забележително в сферата на българската комедия. Тазгодишното издание (2021-ва година) на събитието ще се състои в периода 29 юли – 31 юли на лятната сцена на HashtagPAVILION, гр. Бургас. Организатор на събитието е “The Comedy Foundation” или Фондация Комедия, регистрирано в Българския Търговски Регистър под ЕИК: 206430158, наричан от тук нататък за краткост ОРГАНИЗАТОРА или ФОНДАЦИЯТА.

ГЛАВА 1 :

Регистрация на артисти и допустимост

 1. За да може да се регистрира за участие, артистът или групата, наричан/и по-долу в текста на договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, трябва да отговарят на дефиницията за професионалисти – да получават/са получавали пари за свое представяне, както и да имат поне едно самостоятелно, авторско шоу (наричано понякога “спешъл”) в стилистиката “Стенд Ъп Комеди”, играно пред  публика, състояло се преди 00:00 часа на 1 април на текущата година на наградите, като посочат връзка към обявление, новинарска медия или друг непроменим легитимен източник или медиен канал, който доказва че събитието е било организирано и се е състояло.
 2. Дефиницията за “спешъл”/”Стенд-ъп Комеди Спешъл” е самостоятелно изнесено шоу, на артиста или групата, пред публика, заплатила вход за събитието, или финансирано от външна организация, с цел гарантиране на свободен вход на аудиторията. Стилистиката “Стендъп Комеди” е с широко определние, и ще се тълкува от настоятелството на фондацията, както и/или журито, но револвира изцяло около идеята за сам човек на сцената, без задължителен или с минимален съпровождащ декор, който изразява комедията си от собственото си име, първо лице, контактува директно с публиката, и не следва традиционните норми на театъра и/или театралните, оперни и други постановки. Скечовете, които разиграват микро-сцени и/или са адаптирани версии на популярни вицове, преразказват събития, влизат в роли и имперсонират трети лица също (в болшинството от случаите) не попадат в дефиницията за “Стендъп Комедия”, която Настоятелството на Фондацията, както и Журито на Събитието за 2021-ва година са определили. Събитието следва да има ориентировъчна продължителност около 1 астрономически час, и да има ясно изразено начало, среда и край, като не следва да може да бъде само част от по-голямо шоу, а трябва да може да съществува и като самостоятелно събитие.
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ регистрира участието си с конкретно шоу, с което желае да представи, като изискването към шоуто, е то да не е било номинирано за финалите в друго издание на Golden Mic Stand-Up Awards.
 4. В случай, че шоуто е собственост на повече от един автор и/или е играно от група пред публика, е желателно всички участващи артисти в групата да се явят като такава.
 5. В случай, че групата не пожелае да участва в състезанието като такава, единични артисти от нея имат правото да се явят със своята част от шоуто, в което са участвали като група.
 6. В случай, че се явят няколко артиста с едно и също шоу, от чиято група те са били част, на всички явили се се дава един общ слот, като в случай, че те спечелят приз от състезанието, приза ще бъде присъден на тях като колектив, за шоуто, което те са представили.
 7. В случай, че се явява само един артист от групата, или двама или повече артисти от оригиналната група, но не пълният ѝ състав, регистриралите се за участие, чрез съгласяването с ДОГОВОРА ЗА УЧАСТИЕ, както и съгласяването с ОБЩИТЕ ПРАВИЛА, Terms and Conditions и другите условия, публикувани на уеб страницата www.GoldenMic.eu декларират, едносмислено и недвузначно и разбирайки правните последствия и отговорности свързани с грешно декларирана информация, че имат пълното съгласие на групата, или мажоритарен дял, способен да вземе самостоятелно решение във връзка с авторското право и сродните му права върху шоуто, като всички произтичащи от него права и задължения следва да бъдат ангажимент ЕДИНСТВЕНО И САМО на регистриралите/явилите се артисти. ОРГАНИЗАТОРА в лицето на Фондацията и всички свързани с нея преки партньори, съорганизатори, трети лица и други не носят никаква правна, юридическа, морална или друга отговорност в случай на нарушени авторски права, или нелегитимно представяне на артисти, включващо неправилно декларирани данни, и не само. ОРГАНИЗАТОРА и свързаните с него трети лица няма да провеждат частични обследвания на всяка една кандидатура, като приема кандидатурите на артистите на принципа “AS-IS”, приема ги за окончателни и истинни в момента на тяхното съгласие с тук описаните правила.
 8. В случай, че част от група се е явила с дадено шоу в предходно издание на формата, и неприсъствалите членове на групата по време на първичната регистрация имат желание да се регистрират със своите части от шоуто в различна от годината на регистрация на първото участие те няма да имат това право. Едно шоу може да участва в една единствена година, без значение каква част от артистите са присъствали.
 9. Регистрациите ще бъдат отворени в периода 1 март – 31 май на уебсайт www.GoldenMic.eu, където желаещите да се запишат за участие да трябва да попълнят вярно своите данни – име/артистичен псевдоним, имейл за връзка, телефон за връзка, самостоятелна снимка и кратка биография. При изпращането на своята регистрация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече се счита за получил статут на РЕГИСТРИРАН, и остава такъв за периода до организиране на следващо издание на СЪБИТИЕТО, освен в случаите в които получи писмен отказ на посочения от него имейл адрес с посочена причина за отказ на регистрацията, като се задължава да изпълни всички ангажименти, описани подробно в ДОГОВОР ЗА АРТИСТИТЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, описани тук.

ГЛАВА 2 :
Гласуване

 1. Гласуването за определяне на печеливш/и от годишните награди Golden Mic Stand-up Awards ще се проведе в 2 фази.
  1.1. В първата фаза, между 1 април и 30 юни 2021г., на уебсайта www.GoldenMic.eu ще протече гласуване за определяне на 14 финалисти, които ще получат възможността да се борят за наградите от СЪБИТИЕТО. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ попадне сред 14-те финалисти получава статут на НОМИНИРАН и се задължава да изпълни всички ангажименти, описани подробно в ДОГОВОР ЗА АРТИСТИТЕ.
  1.2. Гласуването ще бъде общодостъпно. Всеки желаещ ще може да гласува за един или повече ИЗПЪЛНИТЕЛИ, като гласовете ще бъдат зачетени само след потвърждение на имейл адреса на гласоподавателя.
  1.3. Във втората фаза, между 1 юли и 30 юли 2021г., желаещите ще могат да гласуват за Награда на публиката. Победителят ще бъде избран измежду НОМИНИРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ чрез мажоритарен вот на уебсайта www.GoldenMic.eu, като принципът за гласуване остава същият като в първата фаза.
 2. Наградата на гилдията се определя чрез затворено гласуване в периода 1 юли – 3 юли 2021г., като право на глас имат само РЕГИСТРИРАНИТЕ за участие ИЗПЪЛНИТЕЛИ. В случай на балотаж при определянето на Наградата на гилдията, следва провеждането на повторно гласуване, като в него ще присъстват само ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ с равен брой гласове, заемащи първо място. При равенство на балотажа, наградата се присъжда на този, които има по-голяма подкрепа от първата фаза на гласуването на публиката.
 3. Наградата на журито се определя в периода 29 юли – 30 юли 2021г., от предварително селектирано жури. Журито оценя по зададените критерии от организатора на събитието 20 минутен материал от шоу, с което НОМИНИРАНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ е избрал да се регистрира за тазгодишното издание на Golden Mic Stand-Up Comedy Awards. Наградата се присъжда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, събрал най-висока средна оценка от гласуването на журито.

ГЛАВА 3:

Награди

 1. Наградите за СЪБИТИЕТО са разделени в 3 категории: Награда на журито, Награда на публиката и Награда на гилдията.
 2. Наградата на журито представлява солидна бронзова отливка със златно покритие във формата на микрофон.
 3. Наградата на публиката представлява почетен възпоменателен плакет за най-добър ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен от публиката на това изкуство.
 4. Наградата на гилдията представлява почетен възпоменателен плакет с признание за най-добър ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен от общността на това изкуство.

ГЛАВА 4:

Дисквалификации, наказания и други

  1. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да дисквалифицира ИЗПЪЛНИТЕЛ при съмнение за злоупотреби с цел манипулация на вота за някоя от наградите.
  2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото да премахва гласове от списъка с гласувалите при съмнения за контролиран, автоматизиран, нереален или друг неконкурентен вот, който има шанс да внесе дизбаланс и неравноправие в състезанието и класиранията.
  3. ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото да дисквалифицира участници едностранно и без предупреждение през целия процес на регистрацията, състезанието, и всички негови фази, включително по време на набиране на гласове за номинации, последващи гласувания, включително и по време на самите панели пред журито, в случай, че настоятелството на фондацията, както и/или журито открият несъответствия с правилника, произлязат доказателства, че артиста не отговаря изцяло на изискваната форма и/или тон на събитието и асоциираните с него лица, дружества, съорганизатори, дарители и други.

ГЛАВА 5:

Гласуване, гласуващи, потребители и други общи разпоредби за потребителите, които НЕ СА задължително регистранти за участие в Националните Награди за Стенд-Ъп Комедия “Златен Микрофон”

  1. Гласуващите на уебсайта се съгласяват с общите условия на конкурса, записани на адрес https://goldenmic.eu/terms-and-conditions/, като съзнават, че гласувайки на уеб страницата те се включват свеобразно в конкурса под формата на решаващия вот, който изпраща участниците на финали.
  2. Като един от решаващите елементи на състезанието, потребителите се съгласяват да предоставят данни на Организатора, които той съхранява изцяло онлайн, за период от 5 години, считани от датата на последно потребление на страниците на организатора, както и на свързаните с него партньори.
  3. Достъп до данните има единствено Организатора – Фондация Комедия, и посочен от него маркетинг екип, който е ангажиран с промотирането и физическата организация на рекламата и събитието. Избран контрагент с тази длъжност е фирма Хаштаг Евент Мениджмънт ООД, с ЕИК: 205173531, като в случай на промяна на контрагента, новият ще бъде отбелязан незабавно на страницата на общите условия.
   3.1. В случай, че бъде/ат избран/и друг/и конограгент/и, предходните няма да имат достъп до новосъздадените списъци на гласували, артисти, публика и други, които данни са събрани чрез каналите на Организатора, Контрагента или Събитието.
  4. Събраните данни Организатора и Контрагента имат право да използват за разпращане на информационни съобщения, непреминаващи като обем и количество добрите намерения и нрави, свързани с интересите, които потребителят е изразил, гласувайки на уебсайта на Събитието, а конкретно в случая – Интерес към Стендъп Комедията в България, свързани с комедията събития, националните награди за стендъп комедия, както и поединично към артистите, които са се включили в надпреварата, както и към потенциално приличащи на тях артисти. Всеки от бюлетините и всяко от изпратените последващи писма ще съдържат информация за изпращача си, причната поради която потребителя получава това писмо, както и връзка, с която той може да се отпише от бюлетина, и бъдещи писма свързани с този негов интерес и действие.
  5. В случай на последващо отписване от бюлетина, гласа на потребителя остава активен в състезанието
  6. В случай, че потребителя се е отписал от бюлетина, но гласува повторно за друг артист, неговият Имейл и дигитални данни (айпи и др) ще бъдат отново входирани при организатора, и е възможно да бъдат записани в бюлетина и информационния поток свързан с гласуването, тъй като потребителят е изразил нов интерес към събитието, артист или друг аспект на оргранизираното от Организатора и Конграгента събитие.