Golden Mic Awards - Annual Stand-Up Comedy Awards
logo

Golden Mic Awards '22

Гласуването за класиране на финалистите за Вторите Годишни Стенд-ъп Комеди Награди приключи.

Обработваме и проверяваме ръчно всички резултати от гласуването, като окончателното класиране ще бъде видимо тук, с отварянето на страницата до 72 часа.

_______________________________

The Vote for finalists in the Second Annual Stand-Up Comedy Awards has concluded.
We are checking manually each vote casted, making sure that everyone receives a fair contest, and the final list of the Artists, attending the Second Annual Stand-up Comedy Awards will be presented on the website here in 72 hours.