Category Archives: Какво е Стендъп Комедия?

8 Mar

Stand-up комедия – Модерното изкуство, което не търпи цензура

  Забавлението винаги е било неизменна част от човешкия живот.  Още от древни времена хората са се събирали около огъня и са си разказвали истории. Освен средство за предаване на традиции и културни ценности, разказите са служили и като метод за развлечение. С времето обичаят е еволюирал, а от него са се обособили различни направления […]